Psychologická poradna

Vážení rodiče, kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

jmenuji se Markéta Hlavsová a od poloviny listopadu 2016 působím jako školní psycholožka na Gymnáziu Šumperk. Ráda bych Vám touto formou nabídla své služby v podobě individuálních konzultací nejen nad tématy souvisejícími se školními povinnostmi. Osobně se specializuji také na práci s třídními kolektivy, třídním klimatem a dalšími tématy souvisejícími s dynamikou skupiny.

Školní psycholog poskytuje komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Vykonává činnosti poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační. Při práci se psycholog řídí etickými normami své profese a je nezávislým odborníkem. Veškeré informace, které školní psycholog při své práci získá, jsou vázány profesním tajemstvím. Zákonní zástupci udělují souhlas s činností školního psychologa v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů

Školní psycholog:

  • zajišťuje poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy
  • poskytuje úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá nebo potřebuje krizovou intervenci v psychicky mimořádně náročné situaci
  • provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole (práce s třídními kolektivy např. zjišťování sociálního klimatu ve třídě, posilování pozitivní atmosféry v jednotlivých třídách, intervence v případě potřeby)
  • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikových jevů apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachování anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů zúčastnili
  • zajišťuje diagnostiku v rámci kariérového poradenství
  • zajišťuje diagnostiku třídního kolektivu a sociometrii třídy pro preventivní a intervenční účely
  • spolupracuje při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a plánu pedagogické podpory

K zastižení jsem v kabinetu č. 274 (kabinet výchovné poradkyně) kdykoliv jindy po předběžné domluvě.

KONZULTAČNÍ DNY:
Středa   9:00 – 15:00
Pátek    9:00 – 15:00

Pokud budete mít o setkání nebo konzultaci zájem, kontaktujte mne prosím na: hlavsova@gymspk.cz nebo na čísle: 588 188 502

Těším se na setkání

S pozdravem

Mgr. Markéta Hlavsová

Příloha ke stažení: Informovaný souhlas s prací školního psychologa

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *