Současnost školy …

Současnost Gymnázia    Fotogalerie školy    Virtuální prohlídka školy

Listopadem 1989 byla zahájena nová kapitola, škola modernizovala svá zařízení a kromě tradičního čtyřletého studia gymnázium postupně zavedlo osmileté studium se všeobecným zaměřením, které odpovídá tradicím reálného gymnasia.

Kapacita školy je určena pro vzdělávání 700 žáků ve 23 třídách. Komplex školy tvoří původní třípodlažní budova z roku 1930, která je krčkem spojena s přístavbou z roku 1986, přiléhá k ní školní tělocvična uvedená do provozu v roce 2005. Komplex budov ohraničuje školní dvůr s asfaltovou plochou. Škola je výhodně umístěna v bezprostřední blízkosti vlakového a autobusového nádraží poblíž středu města. Po opravě fasády a výměně oken došlo ke sjednocení všech budov do současné podoby.

Přirozenou spádovou oblast školy tvoří město Šumperk, severní a střední část bývalého okresu geograficky ohraničená městy Zábřeh na Moravě, Staré Město pod Sněžníkem a obcemi Loučná nad Desnou a Libina.

Ve složení počtu žáků je poměr chlapců a dívek nevyrovnaný, převládají dívky, které tvoří přibližně 2/3 stavu žáků. Počet žáků klesá vlivem demografického poklesu počtu obyvatel regionu, nyní má škola 550 žáků, které vyučuje 55 učitelů.

Prostory školy určené výuce zahrnují 21 kmenových učeben, 5 odborných učeben, 9 jazykových učeben, řadu kabinetů pro učitele, dva sály pro tělocvik, posilovnu, šatny, školní bufet, několik studoven pro žáky. V suterénu je umístěna kotelna školy a školní kuchyně s jídelnou s kapacitou 500 připravovaných jídel denně. Nová tělocvična má rozměry hlavního sálu 44 x 28 metrů a může se dělit svislými záclonami na tři segmenty o velikosti basketbalového hřiště. Parametry tělocvičny a kvalitní palubová podlaha umožňují provozování všech sálových sportů. Na hlavní sál navazuje gymnastický sál o rozměrech 10 x 15 metrů, 6 šaten se sociálním zařízením a sprchami, posilovna, kabinet pro učitele, místnosti na sportovní náčiní a klubovna.

Vchody do budovy školy a vstupní prostor do tělocvičny jsou opatřeny elektronickým ochranným systémem. Žáci školy mohou vstupovat do školy po použití funkční magnetické karty. Zaměstnanci mají vstup do budovy umožněn prostřednictvím kódovacího bezpečnostního zařízení, škola je chráněna vnitřním bezpečnostním systémem a je napojena na pult centrální ochrany bezpečnostní agentury Morava se sídlem v Šumperku.

Součástí školy bývala také vilka v těsném sousedství školy, ve které byly původně byty pro zaměstnance. V současné době je vilka majetkově převedena zřizovatelem na Vincentinum Šternberk, s.r.o. a probíhá v ní výstavba chráněného bydlení pro klienty ústavu.

Pedagogický sbor školy tvoří ředitel, 2 zástupci ředitele (z toho jeden statutární) a 55 interních učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů (včetně vedení školy). Procentuální zastoupení mužů a žen je v poměru 3:2 ve prospěch žen. Konkrétní složení pedagogických pracovníků v daném školním roce najdete na našich webových stránkách. Všichni pedagogičtí pracovníci mají požadovanou odbornou a pedagogickou způsobilost. Učitelé jednotlivých předmětů se průběžně dále vzdělávají ve svém oboru v rámci DVPP.

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci, jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, spolupracujeme na přípravě některých projektů a studenti fakulty na naší škole konají pedagogické praxe.

Udržujeme partnerské vztahy s některými školami v zahraničí, Realizujeme výměnné studentské programy mezi naší školou a Niftarlake College v holandském Maarssenu a program s německou školou Gesamstschule Geistal v Bad Hersfeldu.

Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj, se kterým udržujeme nejvíce pracovních a společenských kontaktů. Společné akce a spolupráce mezi zainteresovanými osobami se také udržuje mezi školou a městem Šumperk a jeho orgány.

Gymnázium, Šumperk má pevné postavení mezi šumperskými středními školami. Úspěšně připravujeme studenty ke studiu na vysokých školách, o čemž svědčí výsledky maturitních zkoušek i každoroční uplatnění našich absolventů v dalším studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *