Zahraniční partneři

Niftarlake College Maarssen           Gesamtschule Geistal

Niftarlake College Maarssen

Historie

výměnných studentských programů Gymnázium Šumperk – Niftarlake College Maarssen započala rokem 1995, kdy se podařilo navázat kontakt s tehdejším zástupcem ředitele školy panem Paulem Thönissenem a panem Wibo de Boerem. Za českou stranu stáli u zrodu této spolupráce panové Radomír Pátík a Milan Polášek. V průběhu uplynulých let se na české i nizozemské straně vystřídalo přibližně 300 studentů z každé školy.
Pobyty jsou na základě dlouhodobé dohody připravovány pro dvacet studentů z každé školy formou reciproční návštěvy v rodinách. Výměna je určena studentům ve věku 15 – 17 let. Studenti obou škol si hradí náklady na dopravu do hostitelské země, zbývající náklady jsou hrazeny hostiteli. Program je finančně podporován z grantů města Šumperk a Nadačním fondem gymnázia.

 

Niftarlake College

je všeobecná střední škola připravující studenty jak na polytechnické instituty, tak i na univerzity. Škola má asi 1100 studentů ve věku 12 až 18 let. Od srpna 1995 škola sídlí v nové budově v nové části města zvané Maarssen Broek. Město Maarssen, ve kterém Niftarlake College sídlí, leží nedaleko od Utrechtu.

 

Program,

který připravují studenti za podpory vyučujících, je směřován ke vzájemnému poznání žáků, partnerských škol, partnerských měst, případně dalších oblastí hostitelské země. Oficiálním jazykem celého setkání je angličtina. Kromě návštěvy školy a sportovních soutěží připravují v rámci programu nizozemští hostitelé pravidelně cyklistický výlet do okolí Maarssenu, prohlídku Utrechtu a Amsterodamu.
Pobyt holandských hostů v naší republice začíná většinou společnou návštěvou Prahy. K tradiční nabídce našeho programu patří návštěva školy, sportovní akce, procházka Šumperkem, výlet do Javoříčských jeskyní a papírny ve Velkých Losinách. Nejatraktivnější částí programu je však pro studenty společný třídenní pobyt na Návrší spojený s lyžováním.

 

V případě Vašeho zájmu se obraťte na:

   Kontakt Mgr. Regina Pospíšilová
Mgr. Marek Mikuláš
E-mail       pospisilova@gymspk.cz          mikulas@gymspk.cz

 

Gesamtschule Geistal v Bad Hersfeldu

Historie partnerství Gymnázia Šumperk a Gesamtschule Geistal v Bad Hersfeldu

Všechno začalo koncem dubna 2010, když skupina 26 studentů našeho gymnázia navštívila město Bad Hersfeld. Ve třech dnech pobytu si stihli prohlédnout město, muzeum „Mährisch Schönberg“, které je zaměřeno na historii Šumperska, absolvovat zajímavou exkurzi v logistické firmě Amazon, navštívit školu Gersamtschule Geistal a jet na celodenní výlet do Eisenachu a na hrad Wartburg.

Po roce – začátkem června 2011 – navštívilo 19 německých studentů na oplátku Šumperk. Program byl také pestrý: prohlídka města a expozice o čarodějnických procesech, výlet do Velkých Losin a do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Samozřejmě nechyběla návštěva naší školy a zjištění, jak to chodí zase v našich vyučovacích hodinách. Na zpáteční cestě domů bylo ještě krátké zastavení v Praze.

Ohlas mezi studenty na obou stranách byl velký a začala se chystat oficiální partnerská smlouva. Obě města – Šumperk a Bad Hersfeld – totiž pojí partnerství už od roku 1994 a školy na tyto dlouholeté dobré vztahy navázaly.

Dohodu o partnerské spolupráci mezi Gymnáziem Šumperk a Gesamtschule Geistal slavnostně podepsali dne 8.10.2011 na radnici v Bad Hersfeldu ředitelé obou škol Mgr. Milan Maceček a Ulrich Eckhard, podpisy připojili také starostové obou měst Mgr. Zdeněk Brož a Thomas Fehling.

Po dalších recipročních návštěvách v letech 2012 a 2013 dostává výměnný program svou stálou podobu. Naši studenti se stávají na jeden dubnový týden hosty v německých rodinách a my se zase na oplátku ujímáme hostitelské role začátkem října.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *