GDPR

Ochrana osobních údajů

Na tomto místě uvádíme povinné údaje, které škola jako správce osobních údajů je povinná zveřejnit.

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání žáků na středním stupni vzdělávací soustavy.

Gymnázium zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  • přijímacího řízení do prvního ročníku,
  • zajištění středního vzdělávání,
  • zajištění učební, odborné nebo umělecké praxe,
  • zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+,
  • jazykového vzdělávání ukončeného státní jazykovou zkouškou.

 

Kontaktní adresa správce:

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8, , adresa Masarykovo nám. 1207/8, 787 01 Šumperk, IČ: 495 897 92, telefon: +420 588 188 511, e-mail info@gymspk.cz, ID datové schránky: disgwkj

Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Jmenování pověřence a kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jmenování pověřence_kontaktní údaje

Prohlášení o ochraně osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ_Gymnázium Šumperk

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.