Maturita

Maturita 2020 – dokumenty ke stažení

Vyhláška o maturitě   Seznam maturitní četby 2019-20

Nejaktuálnější informace o maturitě najdete na maturita.cermat.cz.

MATURITA 2020

Společná část
Model 2+2 (2 povinné a max. 2 nepovinné zkoušky)

Povinné zkoušky

 •  český jazyk a literatura
 •  cizí jazyk nebo matematika

Zkoušky z předmětů český jazyk a cizí jazyk se skládají z dílčích zkoušek konaných

 1.  formou didaktického testu
 2.  formou písemné práce
 3.  ústní formou před zkušební maturitní komisí.

Zkouška z matematiky se koná formou didaktického testu.

Nepovinné zkoušky
Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky, a to z nabídky:

 • cizí jazyk
 • matematika

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Profilová část
je plně v kompetenci ředitele školy.

Skládá se ze 2 povinných a až ze 2 nepovinných zkoušek ústní formou před zkušební komisí.
Ředitel školy může do nabídky povinných zkoušek zařadit pouze předměty nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž celková doba podle učebního plánu činí po dobu vzdělávání nejméně 144 vyučovacích hodin. Obsahem zkoušky může být více obsahově příbuzných předmětů.

Nabídka povinných i nepovinných zkoušek
Žák si z této nabídky vybere dva povinné předměty.
Žák si z této nabídky může (ale nemusí) vybrat ještě jeden či dva další předměty.

 •  Anglický jazyk – pouze v případě, že si žák nezvolil Aj ve společné části maturitní zkoušky
 •  Německý jazyk – pouze v případě, že si žák nezvolil Nj ve společné části maturitní zkoušky
 •  Francouzský jazyk – pouze v případě, že si žák nezvolil Frj ve společné části maturitní zkoušky
 •  Ruský jazyk – pouze v případě, že si žák nezvolil Rj ve společné části maturitní zkoušky
 •  Španělský jazyk – pouze v případě, že si žák nezvolil Šj ve společné části maturitní zkoušky

Pokud si žák zvolí ve společné části maturitní zkoušky matematiku, potom koná povinně zkoušku z cizího jazyka v rámci profilové části maturitní zkoušky.

 •  Matematika – pouze v případě, že si žák nezvolil M ve společné části maturitní zkoušky
 •  Matematika+ – pouze jako nepovinná zkouška
 •  Fyzika
 •  Chemie
 •  Biologie
 •  Zeměpis
 •  Dějepis – není možné jako další předmět volit moderní dějiny
 •  Moderní dějiny – pouze v případě, že si žák nezvolil dějepis (není možné maturovat současně          z dějepisu a moderních dějin)
 •  ZSV
 •  Informatika a výpočetní technika
 •  Hudební umění
 •  Výtvarné umění
 •  Psychologie

Přihláška k maturitní zkoušce

Do 1. prosince 2019 podá žák vyplněnou a podepsanou přihlášku k maturitní zkoušce i s případným posudkem PUP řediteli školy, v ní si zvolí skladbu předmětů pro společnou i profilovou část.

Mgr. Milan Maceček, ředitel školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *