Organizace přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky 2020

Aktualizováno 8. 7. 2020

Přijímací zkoušky do prvních ročníků studia ve školním roce 2020/2021 jsme uzavřeli, do čtyřletého studia bylo přijato 90 uchazečů, 3 uchazečům (kteří žádali o nové rozhodnutí) jsme nevyhověli z kapacitních důvodů. Do osmiletého studia jsme přijali 30 uchazečů, nevyhověli jsme rovněž 3 uchazečům s žádostí o změnu rozhodnutí.

Poslední přijatý uchazeč ve čtyřletém studiu, obor 7941K/41, byl uchazeč na 127. místě, který napsat český jazyk na 64% a matematiku na 44% všech možných bodů.
Poslední přijatý uchazeč do osmiletého studia, obor 7941K/81, byl uchazeč na 77. místě, který
napsal český jazyk na 54% a matematiku na 42% všech možných bodů.

 

Aktualizováno 15. 6. 2020

V pondělí 15. 6. 2020 jsme zveřejnili výsledky přijímacích zkoušek do čtyřletého studia.
V úterý 16. 6. 2020 jsme zveřejnili výsledky přijímacích zkoušek do osmiletého studia.

Výsledky uchazečů o obor 79-41-K/41 čtyřleté gymnázium si otevřete z následujícího odkazu:     Vysledky_PZ_čtyřleté studium 2020

Výsledky uchazečů o obor 79-41-K/41 čtyřleté gymnázium si otevřete z následujícího odkazu:     Výsledky_PZ_osmileté studium 2020

Pozn. k výsledkům: Body za další skutečnosti (soutěže) jsme udělovali striktně podle předem zveřejněných pravidel. Velké procento doložených diplomů nesplnilo tako kritéria. Vysvětlení k přidělené bodů konkrétnímu uchazeči lze poskytnout telefonicky, nebo v termínu nahlížení do spisu.

Výsledky uvádíme pod anonymními kódy, které uchazeči obdrželi v pozvánce k přijímačkám. Zveřejněná tabulka s přijatými uchazeči obsahuje i výsledky uchazečů nepřijatých.
Od středy 17. 6. 2020 začnou běžet zákonné lhůty pro přijaté uchazeče z devátých tříd.
Od čtvrtka 18. 6. 2020 začnou běžet zákonné lhůty pro přijaté uchazeče z pátých tříd.

Uchazeči, resp. zákonní zástupci, budou moci nosit do kanceláře školy zápisové lístky, na což mají 5 pracovních dní. Nepřijatým uchazečům přijde dopis s rozhodnutím o nepřijetí.
Dopisy podáme na poštu 16. 6. odpoledne (u G4), 17. 6. odpoledne (u G8), zásilka do vlastních rukou bude adresovaná zákonnému zástupci. Lhůty budou běžet ode dne převzetí zásilky. Uchazeči, kteří nejsou přijati z kapacitních důvodů budou moci požádat o vydání nového rozhodnutí o přijetí, na což budou mít 3 pracovní dny ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí.

Prosíme rodičovskou veřejnost o následující:
Zápisové lístky a žádosti o vydání nového rozhodnutí noste do kanceláře školy až od středy 17. června (čtyřleté studium), od 18. června (osmileté studium). Kancelář bude otevřená od 7:30 do 15:00 hodin denně, nebo po předchozí telefonické domluvě i déle (tel. 588 188 511).

Opět doporučujeme Vaší pozornosti již v minulosti zveřejněný dokument    PRZK2020_nové pokyny
Najdete v něm vše podstatné pro úspěšné zvládnutí úkonů spojených s přijetím na střední školu.

Přijatým uchazečům gratulujeme. Bohužel – počet zájemců je vyšší, než počet přijímaných žáků, a proto někteří z uchazečů budou muset čekat na dodatečné přijetí. Podmínkou pro pozdější přijetí je včasné podání Žádosti o vydání nového rozhodnutí o přijetí. Pro snazší vytvoření žádosti uveřejňujeme předvyplněný vzor žádosti – viz odkaz     VZOR_Nová žádost o přijetí   .
(u uchazečů o osmileté studium změňte – prosím_ studijní obor na   79 41 K/81 gymnzium osmileté).

Upozorňujeme na detail, že zápisový lístek i žádost musí být podepsané jak zákonným zástupcem, tak i uchazečem samotným.

V případě jakýchkoliv nejasností ve věci administrativy volejte kancelář školy – tel 588 188 511,
pro konzultace o obecných věcech volejte ředitelství 588 188 500. 

 

Starší informace:

Přijímací zkoušky do osmiletého i čtyřletého studia organizujeme v červnu 2020 takto:
8. června 2020 – přijímací zkoušky pro žáky čtyřletého studia, obor 7941K/41
9. června 2020 – přijímací zkoušky pro žáky osmiletého studia, obor 7941K/81
Na naší škole se přijímacích zkoušek zůčastní pouze ti uchazeči, kteří Gymnázium, Šumperk uvedli na přihlášce na prvním místě.

Přijmeme 3 třídy žáků z devátých tříd ZŠ a 1 třídu žáků z pátých tříd ZŠ. Přijímací zkoušky budou organizovány podle kritérií, která byla zveřejněna na konci ledna 2020.

Z důvodu uzavření škol a odložení přijímacích zkoušek na červen naše škola vydala nové pokyny. Tyto pokyny najdete v následujících spustitelných odkazech:

Obecné informace o přijímacích zkouškách:
PRZK2020_nové pokyny

Pravidla Cermatu pro vyplňování záznamových archů při přijímacích zkouškách:
Pruvodce_konani_JPZ_5_final     (pro uchazeče z pátých tříd)   
Pruvodce_konani_JPZ_7_9_final    (pro uchazeče z devátých tříd)

VZOR žádosti pro nepřijaté uchazeče, kteří po vydání Rozhodnutí o nepřijetí budou žádat o vydání nového rozhodnutí o přijetí:
VZOR_Nová žádost o přijetí

 

Všem zájemcům o studium na Gymnáziu, Šumperk nabízíme možnost komunikace se školou prostřednictvím mailové adresy  uchazec@gymspk.cz  .  Projevíte-li zájem, naše škola Vám bude posílat průběžné informace o plánovaných dnech otevřených dveří, informace o cvičných přijímacích testech i pokyny a termíny vztahující se k přijímačkám samotným. Máte-li o tyto služby zájem, stačí poslat krátký mail na výše uvedenou mailovou adresu a uvést v něm své jméno/jméno uchazeče a typ studia, o který máte zájem (čtyřleté či osmileté studium). Zařadíme Vás do databáze, na niž budeme informace zasílat.

Přijímání uchazečů se bude řídit pravidly uvedenými v Kritériích pro přijímání uchazečů. S dokumenty se můžete seznámit zde:

Kriteria_G4_2020

Kriteria_G8_2020

Body za soutěže budou přidělovány pomocí tabulky a stanovených kritérií pouze za soutěže jmenované v dokumentu a pouze za úspěchy dosažené na 1. až 3. místě v okresních a vyšších kolech těchto soutěží. Body za soutěže udělíme tehdy, když uchazeč k přihlášce připojí doklady o umístění v soutěžích (diplomy, výsledkové listiny ap.). Loňská kritéria si můžete prohlédnout zde:    Soutěže_kriteria2020

Výsledky přijímacích zkoušek na Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8,

budou zveřejněné 16. června (pro G4) a 17. června (pro G8).
Uchazeči budou rozlišeni anonymními kódy, které jsou jim přiděleny po přihlášení se ke zkouškám.

Další podrobnosti o přijímacím řízení se můžete dočíst v následujících dokumentech“
(Pozn.: Tyto dokumenty byly zveřejněné v únoru 2020 a nyní již nemusí souhlasit s novou úpravou přijímacích zkoušek, která byla přijata z důvodu uzavření škol kvůli koronavirové infekci. Čtěte pokyny uvedené na začátku této sekce).

Základní údaje o přijímačkách vr 2020

Terminy-a-organizace-zkousek2020

Přijímačky_otázky_a_odpovědi_2020

Nabizime-zasilani-informaci-1

Přikládáme také vzor vyplnění přihlášky na SŠ. K vyplňování Vám poslouží tyto informace:

Prihlaska_SS_2020_denni

Prihlaska_SS_VZOR

Zápisové lístky a jejich použití

Odvolání proti nepřijetí

Pro zájemce o nabízené studijní obory jsme připravili informační videa, ze kterých budete moci získat podrobnější informace o studiu na naší škole, o vyučovaných předmětech i o aktivitách, které studium doprovází. Videa můžete spustit z níže uvedených odkazů:

Videoprezentace čtyřletého studia

videoprezentace osmiletého studia

(Obě propagační videa pro školu natočil Sunday film. Za realizaci děkujeme absolventu naší školy, Petru Nedělníkovi)

 

Přijímací zkoušky 2019

Důležitá čísla z přijímaček uskutečněných v roce 2019:
V osmiletém studiu bylo podáno 112 přihlášek, poslední přijatý uchazeč byl uchazeč, který získal 20 bodů (=40%) v testu z českého jazyka a 22 bodů (=44%) v testu matematiky. Ze 100 možných získal 42 bodů.
Ve čtyřletém studiu bylo podáno 150 přihlášek, nejméně úspěšný přijatý uchazeč byl uchazeč, který získal 21 bodů z Čj (42%) a 19 bodů z M (38%), testy napsal v součtu na 40% bodů.

10 Comments

 1. Špániková

  Dobrý den, na stránkách Vaší školy jsem nenašla přihlášku na víceleté gymnázium. Je možné si ji někde stáhnout?
  Děkuji Špániková

  • Milan Maceček

   Dobrý den i Vám,
   přihláška pro čtyřleté i osmileté studium je letos stejná, použijte formulář přihlášky vyvěšený na našich stránkách. S pozdravem Milan Maceček

 2. Kocůrková

  Dobrý den. Mohla bych se zeptat, jak je to s těmi body za soutěže? Do kdy se můžou výpisy o umístění nosit? Na naši škole to učitelé nějak nedělali a už v prvním pololetí jsem nějaké soutěže absolvovala, takže by mi potvrzení o úspěšném umístění dodatečně vypsali. Děkuji K.

  • Milan Maceček

   Diplomy z umístění v soutěžích je možné nosit kdykoliv, naposledy je možné doložit umístění v soutěžích v den konání přijímacích testů. Jestliže uchazeč nemá diplom, umístění může potvrdit i základní škola na přihlášce v textu, který vepíše vedle známek do kolonky „Jiná sdělení dokládající charakter a výsledky žáka“.

  • Milan Maceček

   Dobrý den,
   body za soutěže (jen 1. až 3. místo v okrese a výš u stanovených soutěží) dáme za soutěže, které uchazeč prokáže až do termínu přijímacích testů. Je tedy možné diplomy doručit ještě v den přijímacích zkoušek v dubnu. M. Maceček

 3. Monika Hejlová

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat,zda se u Vás budou konat přijímačky na nečisto? Nedávno jsem mluvila po telefonu s paní a bylo mi řečeno,že si mám napsat na Váš mail. Moc děkuji za odpověď.S pozdravem Hejlová

  • Milan Maceček

   Dobrý den,
   přihlaste se na mailu uchazec@email.cz
   Další pokyny najdete v textu stránky (aktualizováno 21. 2. 2019).

 4. Pavelka Ondřej

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak se přijatí žáci rozdělí do tříd? Jestli žáci pocházející ze stejné školy budou spíše pohromadě nebo ne?

 5. Natálie Stejskalová

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, zda se budou tento rok konat přijímačky nanečisto?

  • Ano, cvičné testy budou

   Dobrý den,
   cvičné přijímací testy budeme organizovat v březnu (jen pro uchazeče o čtyřleté gymnázium).
   M. Maceček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *