Nadační fond při Gymnáziu, Šumperk

Adresa: Masarykovo nám. 8., 787 01 Šumperk
IČO : 258 525 74
Účet č.: 167 036 080 / 0300 ČSOB Šumperk
Předseda správní rady: Mgr. Milan Maceček, tel. 588 188 500
Pokladník nadace: Bc. Petra Jelinková, tel. 588 188 523

Nadační fond pracuje při gymnáziu již od roku 1999. Jeho cílem a zároveň účelem založení je podpora školní i mimoškolní činnosti studentů, z vybraných příspěvků se financují aktivity, které není možné hradit z peněz školy. Hlavním zdrojem financí pro nadaci jsou sponzorské rodičovské příspěvky (obvykle ve výši 300 Kč na rodinu) a další jednorázové sponzorské dary. Peníze jsou každoročně vyplaceny v podobné výši, jakou tvoří příjmy. Hlavní dotace jdou z nadace na přípravu a tisk školní ročenky, kterou studenti (a rodiče) dostávají zdarma vždy na podzim školního roku za rok předchozí. Dále jsou z nadace placeny tyto věci: odměny studentům – vítězům soutěží, odměny pro nejlepší studenty na konci školního roku, cestovné žáků na soutěže, nadace přispívá žákům na plavecký výcvik, na adaptační kurzy, na družební pobyty, z nadačních peněz hradíme poplatky žákovským instruktorům na kurzech GO. Výdajů je ještě celá řada dalších, všechny jsou uvedené vždy ve vyúčtování, zveřejněném v ročence za uplynulý rok.

Nadační fond slouží také jako účet, přes který jsou placené adaptační kurzy a družební pobyty.

Vážení přátelé šumperského gymnázia,
děkujeme za podporu, kterou projevujete škole také tím, že darujete naší nadaci jakékoliv finanční částky. Jsme rádi za rodičovské sponzorské příspěvky a obzvláště také za jednorázové finanční dary. Rodočovský příspěvek můžete poskytnout prostřednictví třídního učitele (hotově), nebo bezhotovostně přímo na účet nadace (viz výše – v tom případě nezapomeňte, prosím, ve vzkazu pro adresáta uvést jméno osoby, která dar poskytuje, nebo raději jméno žáka, jehož rodiče dar poskytli). Na každý jednorázový sponzorský dar vystavujeme darovací smlouvu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *