Slideshow

Úprava organizace výuky od 2. 11. 2020 (aktualizováno)

Škola Gymnázium, Šumperk mění organizaci výuky v době od 2. 11. 2020 takto:

Následující pokyny jsou založeny na informacích z jednání vlády ČR, na situaci vývoje počtu nemocných koronavirem na konci října a na vyjádřeních ministra školství. Jelikož se situace může měnit, vedení Gymnázia, Šumperk bude průběžně stav vyhodnocovat a pokyny aktualizovat.

Výuka žáků ve všech třídách gymnázia bude probíhat i nadále distanční formou. V pondělí 2. 11. navážeme na vyučování, které probíhalo v měsíci říjnu, a to jak obsahově, tak organizačně. Z vyjádření ministerstva si vyvozujeme, že tento stav potrvá celý listopad. Pokud to situace dovolí, je možné, že od počátku prosince se vrátí do školy na nějakou formu prezenční výuky žáci posledních ročníků – maturitní třídy, a možná také žáci kvarty. U ostatních tříd je pravděpodobné, že distanční výuka potrvá do vánočních prázdnin.

Organizace distanční výuky bude založena na podobných principech, které jsme nastavili v říjnu. Drobné změny však nastanou v konferenční výuce a v ještě větším položeném důrazu na dodržování denních rozvrhů. Výuka bude kombinovaná – přímé on-line kontaktní hodiny budou doplňovat práci zadávanou v G Classroom učebně. Hodiny konferenčních hovorů pevně zařadíme do rozvrhu a rozvrhneme je tak, aby byly rovnoměrně rozložené v průběhu týdne. Větší důraz položíme na práci v průběhu rozvrhem daných hodin. Nově budou učitelé do práce zařazovat také testy a hodnocení v rámci opakování učiva.

Třídní učitele tříd požádám, aby fungovali jako kontaktní osoby, jejichž prostřednictvím budete řešit problémy a ladit nastavení práce v jednotlivých třídách.

Nastavení systému nové práce budeme upravovat v průběhu pondělí a úterý 2. a 3. listopadu, poté začnou organizační úpravy fungovat.
Milé žákyně a milí žáci, vyzývám Vás k trpělivosti a k pevné vůli při práci, která v domácích podmínkách nebude snadná. Se zkušenostmi z jara však vše jistě společně zvládneme. Milan Maceček

Organizační dodatky:
Jelikož v průběhu podzimních prázdnin řeší školní jídelna karanténu, na pondělí 2. 11. je vyhlášen sanitární den. Pokud nenastanou problémy, pravděpodobně od středy 4. 11. bude jídelna pokračovat ve vaření pro zaměstnance a žáky, kteří se k odběru jídla přihlásili.

Provozní hodiny kanceláře školy a doba otevření školy bude upravena a vyhlášena ve středu 4. 11. 2020.

 

Charakter výuky ve třídách
Třídy G.1 až G.4
– výuka bude probíhat první dva dny podle školního rozvrhu ve škole, úpravy výuky se týkají hudební výchovy (bez zpěvu) a zrušení výuky tělesné výchovy (hodiny budou využity pro posuny výuky nebo pro jiné předměty). Následně bude výuka probíhat distanční formou, žáci do budovy školy nebudou chodit, budou se připojovat doma elektronicky, výuka bude vedená počítačem s využitím softwaru Google Classroom, popř. Google Meet. Pro žáky platí povinnost účastnit se dálkové výuky a plnit práce zadané učiteli. On-line výuka bude organizovaná zejména v časech vyučovacích hodin daných rozvrhem třídy.
Třídy G.5 až G.8, 1.ABC až 4.ABC – výuka bude probíhat distanční formou, žáci do budovy školy nebudou chodit, budou se připojovat doma elektronicky, výuka bude vedená počítačem s využitím softwaru Google Classroom, popř. Google Meet. Pro žáky platí povinnost účastnit se dálkové výuky a plnit práce zadané učiteli. On-line výuka bude organizovaná zejména v časech vyučovacích hodin daných rozvrhem třídy.

Podrobnosti k výuce lze najít v následujícím dokumentu, který si stáhněte z odkazu
Pokyny_výuka od 14_10_2020_žáci
V dokumentu najdete podrobnosti k organizaci výuky pro nižší i vyšší gymnázium a informace k omlouvání absence žáků při distanční výuce.

Zdůrazňuji fakt, že školní jídelna bude i nadále vařit. Odebírat obědy ve dnech 14. – 23. 10. mají možnost všichni žáci na distanční výuce.  POZOR!  Žáci na distanční výuce si musí oběd přihlásit,
chtějí-li oběd odebrat, všechny žáky s distanční výukou škola centrálně odhlásila. Žáci na distanční výuce mohou odebrat oběd jen do jídlonosiče. Pro žáka může oběd odebrat i jeho zákonný zástupce.

Věřím, že společně i tuto nelehkou situaci zvládneme. Všem žákům školy současně připomínám, že smyslem opatření je omezit kontakty osob a zpomalit strmý nárůst případů koronavirové nemoci. Žádám tedy žáky, aby omezili kontakty se spolužáky i ve volném čase, jinak se opatření minou svým účinkem.

Na webu školy budeme zveřejňovat i případné další úpravy organizace výuky. Prostřednictvím webu a mailové pošty oznámíme žákům ukončení (nebo případné prodloužení) výuky na dálku.

Informuji také o uzavření tělocvičny gymnázia pro nájemce v odpoledních hodinách. Využití sálů nebude možné až do 28. října 2020 (uzavření může být aktualizováno).

Milan Maceček, v Šumperku dne 9. 10. 2020 (aktualizováno 12. 10. 2020).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *