Aktivity - Biologie, Slideshow, Soutěže, Soutěže - Biologie

Vynikající úspěch ve 42. ročníku celostátní přehlídky SOČ

V letošním roce se do Středoškolské odborné činnosti zapojili hned dva studenti naší školy a připravili svoje práce takovým způsobem, že s nimi přes okresní a krajské kolo postoupili do 42. celostátní přehlídky SOČ, která se konala online 13. – 14. června.

Nutno předem uvést, že práce SOČ vyžaduje desítky i stovky hodin nejen terénního výzkumu a zpracovávání výsledků, ale především nastudování teoretických poznatků a sepsání celé práce na úrovni práce bakalářské či diplomové. Letos navíc i natočení videí, která jsou zveřejněna pro širokou laickou i odbornou veřejnost na YouTube.

Vítězství v OBORU č. 5  – GEOLOGIE, GEOGRAFIE (celkem 12 prací v celostátním kole) vybojoval Aleš Janderka (1. A) – (vítěz okresního kola, 2. místo v krajském kole).

  1. místo – Název práce:

Asociace fosilií z lokality Štíty (bystřický litofaciální vývoj české křídové pánve) Video: https://youtu.be/ayDEXY4xBF0

Kromě vítězství v oboru geologie, geografie obdržel Aleš i dvě zvláštní ceny: 1. Návrh do soutěže o cenu České hlavičky – Genus „Příroda kolem nás“ a 2. Návrh na cenu Učené společnosti ČR. Dále cenu CZ. NIC, cenu MŠMT, půlroční elektronické předplatné časopisu Vesmír a cenu Českého svazu vědeckotechnických společností.

Aleš ke své práci napsal:

Možná mnozí ani netuší, kolik pokladů se nachází v okolí Šumperka. V loňském roce o prázdninách mě nadchla paleontologie. Držíte v ruce horninu, která na první pohled vypadá úplně běžně. Druhý pohled Vás zcela nadchne – po rozbití na Vás vykoukne 90 miliónů let stará „zdechlina“. A na tomto principu jsem založil své bádání od dírkovců po měkkýše a korýše. Letos jsem svůj výzkum prezentoval
v Středoškolské odborné činnosti v oboru 05 Geologie a geografie. V sobotu 13. června 2020 se konalo národní kolo, kde jsem po obhajobě své práce získal úžasné 1. místo. Za tento skvělý výsledek
také děkuji svému vedoucímu práce z olomoucké přírodovědné fakulty RNDr. Tomáši Lehotskému, Ph.D.
Má práce je shrnuta v následujícím videu: https://www.youtube.com/watch?v=ayDEXY4xBF0
Obzvláště doporučuji náhled do mé sbírky, od minuty 6:41.
Paleontologii zdar!
Aleš Janderka

V OBORU č. 4  – BIOLOGIE (celkem 16 prací v celostátním kole) výborně reprezentoval Vojtěch Vyskočil (2. A) – (vítěz okresního i krajského kola). 

  1. místo – Název práce:

Vliv silniční dopravy na abundanci želvušek:                          

Vojta posunul o stupínek výše svoje umístění z minulého roku a jeho práce určitě v nabité konkurenci dalších biologů určitě nezapadla.

Vojta tak letos postoupil do celkem 4 celostátních kol (ekologická, geologická, biologická olympiáda a zmíněná SOČ).

Podle mého mínění se Aleš s Vojtou určitě zařadí mezi nejlepší studenty školy v letošním „korona-školním“ roce.

Gratuluji touto cestou k dosažení těchto vynikajících výsledků a držím palce v další výzkumné odborné činnosti. Děkuji zároveň za skvělou reprezentaci školy.

Petr Opekar

1 Comment

  1. Asociace fosilií z lokality Štíty

    Video Aleše Janderky mě nadchlo. Je úžasné, co a s jakým zaujetím pro věc dokáže student prvního ročníku a jaké zajímavosti zdejšího regionu nám odkrývá. Jen tak dál!
    R.Jílková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *