Nezařazené

Projekt v rámci Erasmus+ úspěšně dokončen

Máme za sebou projekt, který naplnil stanovené cíle. Pomohl k dalšímu rozvoji účastníkům mobilit, škole jako instituci a žákům jako vždy té nejdůležitější cílové skupině. Přímo přispěl k velké modernizaci výukových metod v oblasti cizích jazyků včetně implementace ICT nástrojů, neboť šest z celkových osmi účastníků byli vyučující cizích jazyků. Ti navíc své poznatky sdíleli a sdílejí s dalšími kolegy ve škole. Podpořil rozšiřování cizojazyčných materiálů ve výuce odborných předmětů a používání metody CLIL.

Podařilo se realizovat všech osm naplánovaných mobilit. Díky pečlivým přípravám, plánování, monitoringu, podpoře vedení školy, nadšení zapojených učitelů a zkušenostem z předchozího projektu školy v rámci Erasmus+ proběhly všechny mobility naprosto bez potíží. Vlivem včasné realizaci výjezdů se nám podařilo šťastně vyhnout komplikacím spojeným s nástupem koronavirové epidemie. V průběhu projektu nebylo třeba řešit žádné personální změny mezi účastníky nebo v projektovém týmu a naplánované aktivity proběhly podle plánu.

V období po návratu z mobilit vyučující cizích jazyků realizovali stanovený vyučovacích hodin s použitím materiálů, metod a aktivit, se kterými se seznámili během studia na metodologickém jazykovém kurzu v zahraničí. Mnozí z nich šli i nad rámec stanoveného počtu a je zjevné, že mnohé nové vědomosti, postupy a zkušenosti vyučující cizích jazyků zařadili do svých běžných výukových standardů. Jeden učitel odborných předmětů realizoval hodiny s použitím primárních či výukových materiálů v angličtině ve výuce společenských věd, druhý odučil hodiny s metodou CLIL.

Projekt sledoval cíle potřeb školy definovaných v Evropském plánu rozvoje.

Účastníci mobilit a projektový tým průběžně plnili diseminační závazky a zajistili projektu žádoucí publicitu. Publikací v zahraničním magazínu nebo propagací projektu v rámci hojně navštívených oslav u příležitosti sto let existence školy v září minulého roku se podařilo propagovat realizaci projektu a programu Erasmus+ silně nad rámec původních záměrů.

Projekt podpořil mnohojazyčnost žáků, učitelů, školního managementu. Měl mezinárodní rozměr, podpořil internacionalizaci vzdělávání na šumperském gymnáziu a přispěl k profesnímu růstu účastníků. Působil také jako prevence syndromu vyhoření u zapojených účastníků. Zlepšil jazykové znalosti účastníků i jejich žáků a zvýšil povědomí o jiných kulturách a zemích.

Jednou z priorit organizace žadatele je podpora jazykového vzdělávání. Žáky vedeme k mnohojazyčnosti. Filozofie programu Erasmus+ je v dokonalé shodě s tímto cílem. Projekt svým průběhem i výsledky přispěl ke zvýšení kvalifikace a odbornosti účastníků, kteří následně aplikovali nové znalosti při své vlastní každodenní výuce.

Zároveň realizovaný projekt posílil trend využívání hotových metodických materiálů i primárních cizojazyčných zdrojů, zejména v angličtině, při výuce odborných naukových předmětů. Podpořil dílčím způsobem učitele nejazykáře, což považujeme za důležitou charakteristiku skončeného projektu. 

Škola úspěšně realizovaný projekt využila pro posílení své regionální image respektované a moderní instituce, která poskytuje všestranné kvalitní vzdělávání. Jde již o druhý realizovaný projekt Gymnázia Šumperk v rámci programu Erasmus+ v uplynulých letech. Škola bude nadále ve svých projektových aktivitách pokračovat a soustavně pracovat na dalším rozvoji v souladu s již zmíněným Evropským plánem rozvoje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *