Aktivity - Jiné, Slideshow

PROJEKT ERASMUS+

V červnu 2018 jsme obdrželi zprávu, že nám byl ve výběrovém řízení programu Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčová akce 1, Výzva 2018 schválen nový projekt s názvem „JAZYKOVÉ KOMPETENCE PRO BUDOUCNOST“ v celkové výši 27.344 EUR. Doba trvání projektu je 21 měsíců a projektové období je 1. 8. 2018 – 30. 4. 2020. Projekt umožní našim osmi vyučujícím zvýšit jejich motivaci ke kreativním a moderním aktivitám jak při výuce cizích jazyků, tak společenskovědních předmětů.

Znalosti anglického jazyka a metodologie výuky si zlepší tři učitelé ve Spojeném království, jeden pak v Irsku. Poprvé s projektem ERASMUS+ se podívá vyučující francouzštiny do Francie. Výuku německého jazyka si zlepší dva učitelé v Německu a v Rakousku a ve španělské Seville dokončí svůj metodologický kurz vyučující španělštiny.

Naše škola podporuje mezinárodní rozměr vzdělávání svých pedagogů a mobility napomáhají udržení kontaktu s moderními trendy. Mobility přinesou i vyšší kvalitu ve vzdělávání a přispějí k posílení i motivace žáků. Naše škola díky programu ERASMUS+ bude mít dalšího pedagoga schopného realizovat výuku s využitím metody CLIL.

Největší prospěch z přínosů mobilit budou mít samotní žáci školy, kteří tak budou moci využívat nové informace, materiály a přístupy k výuce. Žáci budou lépe obeznámeni o možnosti studovat na vysoké škole v zahraničí v rámci projektu Erasmus+. Účast Gymnázia Šumperk v projektu ERASMUS+ nám umožňuje udržet a posílit pozici regionálního centra vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků. Díky informování a propagování programu ERASMUS+ se posílí i pozitivní obraz u veřejnosti a zvýší atraktivita školy. Projekt bude spadat i do období oslav stého výročí školy a i na těchto oslavách bude propagován.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *