Aktuality

Koronavirus a škola – aktualizováno!

Aktualizace k datu 1. 10. 2020, 16:00 hod

Žákům školy i zákonným zástupcům žáků sděluji informaci, kterou jsem obdržel od pracovnice Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, a která se týká organizace výuky příští týden. Ze sdělení, že Olomoucký kraj bude v nově vydané koronavirové mapě (na tzv. semaforu) zbarvený zelenou barvou plyne, že od 5. října 2020 bude probíhat normální prezenční výuka nejen u žáků nižšího stupně víceletého gymnázia, ale také u žáků studujících ročníky střední školy. Úprava výuky se bude týkat pouze dílčích nařízení vlády (zrušení zpěvu v hodinách hudební výchovy, zrušení pohybových aktivit v tělesné výchově).

Hudební výchova: v hodinách se bude probírat pouze hudební teorie, zpěv je z rozhodnutí KHS zakázaný.
Tělesná výchova: v hodinách jsou zakázané sportovní činnosti (převlékání v šatnách, cvičení bez roušek v tělocvičně). Proto budou konány buď procházky mimo budovu školy, nebo hodiny využijeme pro realizaci plánovaných třídních aktivit jako jsou semináře, besedy, popř. budou hodiny využity pro jiné předměty. Na vyšším gymnáziu mohou být tělocviky, v rozvrhu umístěné v odpoledních hodinách, zrušené (viz suplování na jednotlivé dny).

Nájemci tělocvičny, využívající sály v odpoledních hodnách, byli upozorněni na to, že z nařízení vlády smí cvičit ve vnitřních prostorách nejvýše 10 osob současně. Výjimku má oddíl futsalu, který tělocvičnu využívá na soutěžní utkání futsalové ligy (která zrušená není, a kde platí limit 130 osob).

I nadále budeme situaci monitorovat a opatření školy aktualizovat. Milan Maceček

 

Aktualizace k datu 17. 9. 2020:

Jelikož se ve škole objevily první případy nemoci COVID-19, vedení školy vydalo prohlášení žákům a učitelům ke zvýšení dodržování preventivních opatření v prostorách školy. Současně podle nařízení ministra zdravotnictví je od pátku 18. 9. povinné nosit roušky i během výuky.
Prohlášení si přečtěte zde:

Prohlášení_17_09_2020


Text z 1. 9. 2020:
V září zahájíme nový školní rok, který bude poznamenaný situací, v níž se v současné době nacházíme. Koronavirová epidemie, která výrazně ovlivnila školní rok uplynulý, nepolevuje. V srpnu vydaný metodický pokyn ministerstva školství nastavuje školám doporučení sloužící k zabezpečení  prevence šíření této epidemie.

Ve smyslu ministerského pokynu „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19“ upravíme na Gymnázium, Šumperk organizaci výuky od 10. září 2020 a zavedeme hygienická a protiepidemiologická opatření tak, abychom v maximální možné míře zabránili šíření infekce mezi říky a zaměstnanci školy. Zároveň však nechceme zrušit ty součásti výuky, které by ovlivnily kvalitu poskytovaných školních služeb. Z toho důvodu s určitou opatrností i nadále budeme organizovat např. adaptační kurzy, výuku v seminářích, nepovinné předměty s trvale nastavenými žákovskými skupinami, pronájmy tělocvičny.

V tomto příspěvku informujeme žákovskou i rodičovskou veřejnost o změnách ve škole a ve výuce, uvádíme změny v organizaci práce, informujeme o hygienických opatřeních a standardech úklidu, odkazujeme na opatření nastavující činnosti učitelů při záchytu podezření na koronavirus u žáka.

Škola má povinnost seznámit s nastavenými opatřeními žáky, rodiče i učitele a další zaměstnance školy. 

Učitelé i technický perzonál byil s pravidly prevence seznámeni na pracovních poradách v srpnu. Žáci byli s pravidly seznámeni na třídnických hodinách na začátku školního roku. Rodičovská veřejnost má možnost přečíst si tyto školní dokumenty prostřednictvím jejich zveřejnění na webu. Proto přijatá opatření zveřejňujeme na našich stránkách v tomto článku.

Zde najdete odkazy na dokumenty. 
Obecná organizační a preventivní opatření najdete v následujících dokumentech:
Provoz školy vzhledem ke Covid_web
Úpravy provozu školy k_10_09_2020

Změny ve výuce v souvislosti s úpravou vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů najdete v následujícím dokumentu:
Výuka ve škole vzhledem ke Covid_web

Jednotlivá témata ve vyučovacích předmětech, která jsou přesunuta z loňského školního roku do roku letošního, najdete přehledně zpracované v této tabulce:
Změny TP 2020 (Covid)

Upozorňujeme na změnu omlouvání absence:
Žádáme zákonné zástupce, aby absenci žáků omlouvali dvěma způsoby.
a) Běžnou absenci z rodinných důvodů, popř. bežné nemoci žáků omlouvejte jako doposud třídnímu učiteli způsoby, které s rodiči učitelé domluvili na rodičovských schůzkách.
b) Oznámení karantény z důvodu koronaviru, podezření na koronavirus, popř. onemocnění Covidem ohlašujte na centrální ohlašovnu – do kanceláře školy tel. 588 188 511, popř. 588 188 528, nebo na e-mail   Sojakova@gymspk.cz

Pokud dojde ke změně situace, nebo k vyhlášení změněných pravidel pro činnost škol a školských zařízení, budeme o situaci referovat a pravidla pro provoz školy a výuku dále upravíme.

V Šumperku 1. 9. 2020     Milan Maceček, ředitel školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *