Aktivity - ZSV + ON, Slideshow

Beseda s Danou Kovaříkovou a Jaroslavem Millerem

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 proběhla ve velkém sále knihovny beseda, které se zúčastnila téměř stovka žáků třetích ročníků a septimy. Našimi milými hosty byli paní Dana Kovaříková a Jaroslav Miller, který navšívil naši školu již potřetí. Vystoupení bylo tématicky rozdělené do tří bloků, které však spolu obsahově souvisely.

Paní Dana Kovaříková, působící v současnosti jako vedoucí politické sekce zastoupení Evropské komise v ČR, seznámila studenty s náplní práce zastupitele Evropské komise. Krátce se dotkla působnosti jednotlivých orgánů EU a EK, popisovala náplň práce komise i jejího zastoupení. Ve svém vystoupení  se zaměřila na vysvětlování nesprávnosti často tradovaných mýtů o Evropské unii a poukazovala na nebezpečnost vlivu šíření dezinformací v některých médiích. Také vyzvala žáky, aby šli k volbám do orgánů Evropské unie a snažili se tím ovlivnit budoucí dění. V diskusní části se studenti paní Kovaříkové ptali na to, jak se může člověk dostat k práci pro Evropskou komisi.

Na první vystoupení navázal rektor Univerzity Palackého v Olomouci, p. Jaroslav Miller svou přednáškou o vzniku a rozšíření demokracie. Jako historik a skvělý rétor dokázal přítomné zaujmout více jak dva tisíce let starým příběhem, v němž po většinu času byla demokracie chápána jako nejhorší možný způsob řízení společnosti a teprve v posledních necelých dvou stech letech ji nejen západní svět „vzal na milost“ a pochopil její výhody. Následně pak pan rektor hovořil o olomoucké univerzitě a vizi jejího rozvoje. Univerzitu představil jako moderní a rozvíjející se školu, která klade důraz na jazykovou průpravu svých studentů, posílá je na stáže do zahraničí, a která má zájem především o motivované žáky, zajímající se o obory, na které nastupují. V diskusi pan rektor vzpomněl na dobu, kdy na šumperském gymnáziu studoval a popsal pracovní den rektora univerzity.

Dvě vyučovací hodiny trvající beseda nabídla žákům nejen informace, které budou moci využít v budoucnu, ale také inspiraci a témata k přemýšlení. Oběma našim hostům děkujeme za příjemné dopoledne.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *