Aktivity, Aktivity - Německý jazyk

Erasmus+ na krásném modrém Dunaji

Přiznáním grantu projektu Erasmus + se několika pedagogům naší školy otevřely dveře do světa cizích jazyků. Byla jsem první, kdo mohl využít tuto možnost, moje cesta směřovala na dvoutýdenní metodický kurz německého jazyka do Vídně. 

Kurz realizovala jazyková škola ActiLingua sídlící nedaleko centra města u legendárního Belvedéru. Škola s třicetiletou tradicí nabízí kurzy různého druhu, mimo jiné i kurzy metodiky výuky německého jazyka. Obsahem takového kurzu je dvacet hodiny výuky týdně a pět hodin účasti na doplňkových programech školy v mezinárodní skupině účastníků.

Naše vyučování připomínalo školskou klasiku – výklad, cvičení, domácí úkoly, ale bylo v mnoha ohledech zaměřeno na metodiku výuky jazyka a specificky na komunikativní zvládání gramatického učiva.

I sto let po rozpadu monarchie je toto mnohým důvěrně známé město na Dunaji skutečně stále krásný a obdivuhodný architektonický skvost. Nejen hodiny v jazykové škole, ale i historie města, památkové okruhy, legendy a mýty byly na pořadu kurzu, vlídné počasí pozdního léta umožňovalo spoustu badatelských aktivit.

Dostalo se nám také pořádné porce výcviku v rakouské němčině, například jednoduché zvolání Baba! můžete nyní směle používat místo klasického Tschüss! Tak tedy Baba, Vídeň je za humny, tak proč se nevydat na zkušenou.

Hodně úspěchů při učení se cizím jazykům přeje

Helena Bihuncová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *